บอร์ด ความรัก,พูดหรือไม่พูด ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย คติพจน์“การพูด” มีคุณค่า แต่หลาย ๆ ครั้ง“การไม่พูด” กลับมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดในใต้หล้ากลับสามารถสยบสิ่งที่แกร่งที่สุดในปฐพีสิ่งที่มีรูปลักษณ์ย่อมมีวันผุพังสิ่งที่ไร้รูปลักษณ์ จึงจะคงอยู่ได้ยาวนานคนมักจะเห็นคุณค่าของ “ความมี”จะมีสักกี่คนที่เห็นคุณค่าของ “ความไร้”เหมือนที่เรารู้ว่า “การพูด” มีคุณค่าแต่หลายครั้ง “การไม่พูด” กลับมีคุณค่ายิ่งกว่าอยู่ที่ว่า เราสามารถ เข้าถึงสิ่งนั้นหรือไม่เมื่อเราได้เรียนรู้คนมาก ๆ เข้าเราจะรู้ได้ว่า ไม่ใช่ทุกคน ที่เหมาะกับเราไม่ใช่ทุกคน ที่คู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตเราไม่ใช่ทุกคน ที่ดีอย่างที่เราเห็นและไม่ใช่ทุกคน ที่เป็นอย่างที่เราคิดจงอย่าใช้ “อารมณ์” ในการตัดสินคนแต่จงใช้ “เวลา” เรียนรู้กันไปไม่มีใครได้หรือเสียอะไรตลอดไปเพราะไม่มีใคร หรือสิ่งไหน ๆคงอยู่ตลอดไปโดยไม่สูญสิ้นขอเพียงให้เรารู้จักความพอดีรู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เรามี ให้มีความสุขอย่าพยายามไขว่คว้าหาความสุขในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง อยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่กับใจของเราที่สงบคนที่มองโลกในแง่ดี ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องทุกข์ใจเพียงแต่เขามองความทุกข์ด้วยความเข้าใจและอยู่กับมันได้ โดยที่ความสุขในหัวใจไม่ลดลง