"สุวินัย วิธีที่ฉันสอนพลังจิตและพลังปราณให้เธอนั้น ไม่เหมือนใคร หรอกนะ

บอร์ด ความรัก,สุวินัยวิธีที่ฉันสอนพลังจิตและพลังปราณให้เธอนั้นไม่เหมือนใครหรอกนะ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัส"สุวินัย วิธีที่ฉันสอนพลังจิตและพลังปราณให้เธอนั้นไม่เหมือนใคร หรอกนะพลังจิตของเทพเจ้าหรือโพธิสัตว์เจ้านั้นมาจากการไร้อารมณ์มาจากกระบวนการไม่มีอารมณ์ไม่ปรากฏอารมณ์ใดๆ ในจิตจนกระทั่งจิตนิ่งสงบ ... เป็นพลังจิตแต่วิธีการที่ฉันทำให้เธอได้พลังจิตนั้นมาจากการที่ฉันโจมตีจิตใจเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยกลวิธีต่างๆในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ฉันบดขยี้จิตใจของเธอฉันเหยียบย่ำจิตใจของเธอฉันบีบเค้นจิตใจของเธอต่างๆนานาจนกระทั่งไม่มีมลภาวะใดๆปรากฏในดวงจิตของเธออีกต่อไปจนกระทั่งจิตของเธอทรงไว้ซึ่งความสะอาดฉลาด สว่าง สงบอย่างเป็นไปเองและตัวรู้ของเธอมันรู้ชัด รู้กระจ่างรู้สว่าง รู้แจ้ง รู้จริงขึ้นมาเอง"